Regulamin

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez SOFTEXDIM, reprezentowanym przez Małgorzatę Sosnowską z siedzibą w Żarach  przy ul. Paderewskiego 82/16, 68-200 Żary ,numer NIP: 7421874013, REGON 080990090 . 
 
 1. Sklep prowadzi sprzedaż materiałów dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.dekorujsciany.eu
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a WWW.DEKORUJSCIANY.EU, zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym WWW.DEKORUJSCIANY.EU jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.
 5. Kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej (sklep@dekorujsciany.eu) ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Osoba składająca zamówienie musi posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. 
 3. Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto.
 4. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.
 6. Sprzedając zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
 7. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania należności za towar od Kupującego. Czas wysyłki i transportu wydłużony zostać może zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 3 do 5 dni roboczych.
 9. Płatności dokonać można w terminie 3 dni od złożenia zamówienia poprzez:
 • Przelew bankowy lub pocztowy na konto sklepu: 25 1090 2561 0000 0001 1739 9087

 • Za pomocą płatności elektronicznych: PRZELEWY24.PL, PAYPAL.COM

 • Za pomocą karty płatniczej przez aplikację: PRZELEWY24.PL  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Osobiście przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
 1. Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.

Gwarancja, reklamacje i  zwroty

 1. Gwarancje, reklamacje i zwroty należy zgłaszać telefonicznie (+48 603 853 705) lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@dekorujsciany.eu
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

 3. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

 4. Kupujący w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru ( Formularz do wydrukowania TUTAJ). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.

  Sklep dekorujsciany.eu jest serwisem produkcji spersonalizowanej. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez wybór konkretnego wymiaru. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta. Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy w myśl ustawy w odniesieniu do produktów nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji klienta. (dotyczy produktów z kategorii "TAPETY i FOTOTAPETY").
  W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy, nie przysługuje w przypadku następujących umów:
  - dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta (tapety i fototapety, wykonywane na konkretny wymiar, na konkretnym materiale wg. potrzeb klienta).
  - dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).

 6. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

 7. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).

 8. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Szczegółowy opis procedur reklamacji i zwrotów towarów znajdziesz [ TUTAJ ].

Polityka ochrony prywatności.

          Pełną treść polityki ochrony prywatności znajdziesz [TUTAJ - Polityka prywatności]

Postanowienia końcowe


 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.
 3. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.
 4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.
 6. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 02.04.2018 i obowiązują do odwołania.
 
Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres sklep@dekorujsciany.eu, lub na adres naszej firmy.

 

POMOC EKSPERTA:
8:00 - 17:00
+48 603 853 705
Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?